Звіт аспірантів спеціальності 032 “Історія та археологія”

25 січня 2023 р. на засіданні кафедри історії, правознавства та методики навчання відбувся звіт здобувачів вищої освіти, що перебувають в аспірантурі кафедри за освітньо-науковою програмою “Історія та археологія”. Звіт проходив у змішаному форматі – онлайн та безпосередньо у залі захисту дисертацій спеціалізованої вченої ради Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Всі аспіранти всіх 4-х років навчання розповіли про виконання наукової та освітньої складової індивідуального плану за перше півріччя 2022-2023 навчального року. Науково-педагогічні працівники кафедри та наукові керівники дисертаційних досліджень доктора філософії підтримали роботу аспірантів за вказаний період та побажали подальшої плідної праці.