Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література)” ОС “Магістр”

ПЕРЕГЛЯНУТИ УСІ ПОДІЇ

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Професійна кваліфікація: Магістр із середньої освіти (Українська мова і література). Учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури закладу фахової передвищої освіти

Гарант освітньої програми:

Гричаник Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Результати опитування здобувачів ОС “Магістр” ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)”, січень 2024

2024 рік вступу

ПРОЄКТ ОПП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Магістр 2024

АНКЕТА для обговорення проєкту ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)” другого (магістерського) рівня вищої освіти

2023 рік вступу

ОПП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Магістр для здобувачів 2023 року вступу

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2023

2022 рік вступу

ОПП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Магістр 2022