Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література)” ОС “Бакалавр”

переглянути події

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Професійна кваліфікація: Бакалавр із середньої освіти (Українська мова і література). Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

Гарант освітньої програми:

Лучкіна-Загородня Любов Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Результати опитування здобувачів ОС “Бакалавр” ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)”, січень 2024

2024 рік вступу

ПРОЄКТ ОПП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр 2024

АНКЕТА для обговорення проєкту ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2023 рік вступу

ОПП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр для здобувачів 2023 року вступу

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2023

2022 рік вступу

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2022

2021 рік вступу

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2021