ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська))” ОС “Магістр”

переглянути всі події

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Професійна кваліфікація: Магістр із середньої освіти (Англійська мова та зарубіжна література). Учитель англійської мови та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти

Гарант освітньої програми:

Чайка Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2024 рік вступу

ПРОЄКТ ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська))” ОС “Магістр” 2024