ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) ОС Бакалавр

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Мова і література (англійська))”

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Професійна кваліфікація: Бакалавр із середньої освіти. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, другої іноземної мови (німецької)

Гарант освітньої програми:

Скоробагата Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2022-2023 н.р.

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2022 – 2023 н.р. (ПРОЄКТ)

2021-2022 н.р.

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2021-2022 н.р.

Навчальний план 

Рецензії на ОПП:

Силабуси обов’язкових ОК 2021 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт:

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін;
Курсова робота з фахових дисциплін;
Курсова робота з методик навчання фахових дисциплін.

Програми практичної підготовки здобувачів:

Безвідривна педагогічна практика;
Мовна практика;
Практика в оздоровчому таборі;
Навчально-залікова практика

Програми кваліфікаційних екзаменів:

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психолого-педагогічних дисциплін;
Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови, літератури та методики їх навчання;
Кваліфікаційний екзамен з німецької мови.

Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ про проведення акредитації

Програма візиту експертів

Лист почесного професора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Вольфа Бльомерса (Німеччина)

Лист викладача англійської мови школи університету Афьйон Коджатепе Ільяс Сайкілі (Туреччина)

2020-2021 н.р.:

ОПП Середня освіта (Мова і літератури (англійська)) 2020-2021 н.р.

Навчальний план

Резензії на ОПП 2020 року: