ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) ОС Бакалавр

ДИВИТИСЯ УСІ ПОДІЇ

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Мова і література (англійська))” ОС Бакалавр

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська мова і література))

Професійна кваліфікація: Бакалавр із середньої освіти. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, другої іноземної мови (німецької)

Гарант освітньої програми:

Бутова Віра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2024 рік вступу

ПРОЄКТ ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2024

2023 рік вступу

Протоколи засідань робочої групи

Протокол № 2 від 15.02.2023

Протокол № 3 від 09.03.2023

Протокол №3а від 23.03.2023

Протокол №4 від 20.04.2023

(ПРОЄКТ) ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2023 р.

Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки ОПП “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА))” ОС “Бакалавр” 2023 р.

2022 рік вступу

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2022 р.

Силабуси нормативних ОК

Робочі програми нормативних ОК

Протоколи засідань робочої групи

Протокол № 1 від 09.02.2022

Протокол № 2 від 18.04.2022 

Прокол № від 3 20.06.2022 

2021 рік вступу

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2021

Навчальний план 

Рецензії на ОПП:

Силабуси обов’язкових ОК 2021 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт:

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін;
Курсова робота з фахових дисциплін;
Курсова робота з методик навчання фахових дисциплін.

Програми практичної підготовки здобувачів:

Безвідривна педагогічна практика;
Мовна практика;
Практика в оздоровчому таборі;
Навчально-залікова практика

Програми кваліфікаційних екзаменів:

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психолого-педагогічних дисциплін;
Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови, літератури та методики їх навчання;
Кваліфікаційний екзамен з німецької мови.

Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ про проведення акредитації

Програма візиту експертів

Лист почесного професора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Вольфа Бльомерса (Німеччина)

Лист викладача англійської мови школи університету Афьйон Коджатепе Ільяс Сайкілі (Туреччина)

2020-2021 н.р.:

ОПП Середня освіта (Мова і літератури (англійська)) 2021 р.

Навчальний план

Резензії на ОПП 2020 року: