Засідання ради стейхолдерів з оновлення ОПП спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

16 червня 2023 року відбулося чергове засідання робочих груп з оновлення освітньо-професійних програм зі спеціальності 014 Середня освіта (ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)», ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» ОС «Бакалавр», ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)» ОС «Магістр») з долученням стейкхолдерів – Маринченка Е.О., директора Глухівської ЗОШ № 3, голови ради стейкхолдерів ННІ ФІ; Білої І.П., викладача філологічних дисциплін, заступника директора з практичної підготовки Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського, завідувача навчально-виробничих практик, випускниці філологічного факультету Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курган О.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи Глухівської ЗОШ № 6, учителя української мови та літератури вищої категорії; Поберецької В.В., доктора філософії, викладача філологічних дисциплін, голови циклової комісії керівників науково-дослідних робіт студентів і ліцеїстів, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», випускниці філологічного факультету Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Конструктивна робота академічної спільноти дала змогу вдосконалити проєкти ОПП за спеціальністю відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, проєктів стандартів вищої освіти України зі спеціальності 014 Середня освіта на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях освіти.