Власні видання

Актуальні питання інтеграції України до європейського безпекового простору. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. В межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність. Глухів, 18 травня 2023 р. / Упорядник: О. Чумаченко. Глухів, 2023. 106 с.


Спільна безпекова і оборонна політика Європейського Союзу: розробка та реалізація. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю. В межах проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність. Глухів, 7 грудня 2022 р. / Упорядник: О. Чумаченко. Глухів, 2022. 68 с.


Сковородинівські читання (до 300 річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди) : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Чумаченко. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. 124 с. : іл.


Актуальні питання дослідження вітчизняної історії й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ: збірник наукових праць / [редкол.: Гриценко А.П., голова, Чумаченко О.А., співголова та ін.]. – Глухів: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. – Вип. 1. – 234 с. : іл.


Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму. Матеріали Всеукраїнського круглого столу. В межах проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність. Глухів, 20 травня 2022 р. / Упорядник: О. Чумаченко. Глухів, 2022. 93 с.


Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. В межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність. Глухів, 9 грудня 2021 р. / Упорядник: О. Чумаченко. Глухів, 2021. 129 с.


Методика викладання європейської інтеграції. Матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару. В рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність. Глухів, 15 грудня 2020 р. / Упорядник: О.Чумаченко. Глухів,2020.140 с.