Валькевич Петро Васильович

Народився близько 1687 р., помер 19 березня 1758 р.

Державний і політичний діяч.

На початку XVIII ст. навчався у Києво-Могилянській академії.

За гетьмана Івана Скоропадського був генеральним осавулом, близько 1714–1715 рр. був військовим канцеляристом, член Правління гетьманського уряду 1741-1750 рр., другий генеральний військовий осавул в 1751—1758 роках за правління гетьмана Кирила Розумовського.

23 травня 1748 р. під час великої пожежі в Глухові, врятував із приміщення Генеральної військової канцелярії гетьманські клейноди. Серед них були «сундук малеваный с документами гетмана Данила Апостола, сундучек маленький с именными Указами императрицы Елизаветы Петровны, и еще два сундука, некоторые книги в переплете и особливые тетради». У списку врятованих речей згадується також велика корогва, чотири значки і литаври. Все це було «с пожару выхвачено и в дом Валькевича за рекой, яко в безопасное место под охрану жолдацкого караула занесено».