Силабуси

Компоненти загальної підготовки

ОК 1. Філософія науки  

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальна власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

Компоненти професійної і практичної підготовки

ОК 5. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 6. Методика викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 7. Цифрові технології в наукових дослідженнях

ОК 8. Педагогічна практика у ЗВО

ОК 9. Науково-дослідницька практика