Силабуси

2023 рік

Компоненти загальної підготовки

ОК 1. Філософія науки

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальна власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

ОК 5. Цифрові технології в наукових дослідженнях

Компоненти професійної і практичної підготовки

ОК 6. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 7. Актуальні проблеми української археології

ОК 8. Методики інноваційного викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 9. Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність

2022-2023 навч. рік

Компоненти загальної підготовки

ОК 1. Філософія науки  

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальна власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

ОК 5. Цифрові технології в наукових дослідженнях

Компоненти професійної і практичної підготовки

ОК 6. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 7. Актуальні проблеми української археології

ОК 8. Методики інноваційного викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 9. Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність

ОК 10. Педагогічна практика у ЗВО (Програма)

ОК 11. Науково-дослідницька практика (Програма)