Перелік вибіркових освітніх компонентів циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр»

Аспекти гендерночутливого викладання в закладах освіти та формування свого бренду 

Аспекти інноваційного викладання навчальних дисциплін в закладах фахової передвищої та вищої освіти

Етика ділового спілкування

Інтелектуальна власність

Критичне мислення

Навички ХХІ століття

Порівняльне літературознавство

Професійне англомовне спілкування

Психолінгвістика

Створення інформаційно-освітнього  середовища в закладі освіти

Теорія і практика міжкультурної комунікації

Формування умінь організації молодіжних обмінів та проєктної діяльності в закладах освіти