Перелік вибіркових освітніх компонентів циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр»

Англійська для ЄВІ: практикум

Видатні постаті Сіверщини

Глухівщина гетьманської доби

Ділове англомовне спілкування

Етика та естетика

Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність

Історія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Історія Криму

Історія української культури

Логіка

Мультимедійні технології в сучасній освіті

Основи правових знань

Практичний курс української мови

Формування загальної навчальної компетентності у здобувачів освіти для складання ЄВІ

Формування умінь організації молодіжного самоврядування в закладах освіти

Ділове англомовне спілкування

Інтенсивний корективний курс з англійської мови

Країнознавство англомовних країн

Література англомовних країн

Основи міжкультурної комунікації

Практика усного та писемного мовлення (рівень В1)

Практика усного та писемного мовлення (рівень В2.1)

Практика усного та писемного мовлення (рівень В2.2)

Українська народна музична творчість