Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. АНГЛІЙСЬКА МОВА)» ОС «Бакалавр»

Література в підлітковому та юнацькому читанні

Дитяча література та виразне читання

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

Етнографічне музеєзнавство та історичне краєзнавство

Домашнє читання англомовного тексту

Література англомовних країн

Практичний курс української мови 

Золоті сторінки українського театру

Народознавство

Основи українознавства

Лексикологія англійської мови

Теорія і практика перекладу

Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)

Практика професійно орієнтованого англійського мовлення

Культура мовлення

Риторика

Виховання національної свідомості й патріотизму в майбутнього вчителя на прикладі життя і діяльності О. Довженка

Основні тенденції розвитку української драматургії ХІХ ст.

Інтерпретація англомовного тексту

Стилістика англійської мови

Теоретичний курс фонетики та граматики англійської мови

Основи міжкультурної комунікації

Історія української мови

Історія англійської мови

Практикум з методики навчання укр. мови в умовах НУШ

Практикум з методики навчання англ. мови в умовах НУШ

Практикум з методики навчання укр. літ. в умовах НУШ

Практикум з методики навчання зарубіжн. літ. в умовах НУШ

Мовні розбори в шкільному курсі української мови

Уроки розвитку мовлення: специфіка підготовки та проведення