Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки ОПП “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)) ОС “Магістр”

Актуальні питання лінгвістики

Актуальні питання методики навчання іноземних мов і культур

Англомовна література і сучасний дискурс

Ділове англомовне спілкування

Інновації у викладанні зарубіжної літератури

Комунікативна граматика

Навички 21 століття для здобувачів освіти

Порівняльна типологія мов

Професійне англомовне спілкування

Теорія і практика міжкультурної комунікації