Звіт аспірантів про практику спеціальності 032 Історія та археологія