Здобувачі ОС “Магістр” проходять педагогічну практику у закладах фахової передвищої освіти

Триває педагогічна практика здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” Навчально-наукового інституту філології та історії” у закладах фахової передвищої освіти.

Серед таких здобувачів – Соломенна Анна з 62-2А групи предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література), яка проходить практику у відокремленому структурному підрозділі “Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка”