Відбувся захист практик за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

Відбувся захист Педагогічної практики на робочому місці вчителя історії, правознавства та громадянської освіти, Науково-дослідницької практики з написання магістерської роботи здобувачів вищої освіти 64-І групи Навчально-науковий інститут філології та історії ГНПУ ім. О. Довженка за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія).

Метою педагогічної практики було набуття здобувачами навичок самостійної підготовки та проведення занять, вдосконалення та поглиблення загальнопедагогічних знань, умінь і навичок, набуття навичок проведення лекційних, практичних, семінарських занять та інших видів роботи, впровадження інноваційних технологій у процес історичної освіти.

Магістранти під час проходження педагогічної практики зробили: розгорнуті плани-конспекти 8-9 робочих уроків з історії, правознавства (громадянської освіти) у т.ч. на тему кваліфікаційної (магістерської) роботи; розгорнуті плани-конспекти 8-9 робочих уроків з історії, правознавства (громадянської освіти) у т.ч. на тему кваліфікаційної (магістерської) роботи (магістерської) роботи; виготовили наочність (мультимедійні презентації) та розроблені дидактичні інтерактивні вправи, створені з допомогою застосунків Padlett, learningapps, Google forms, mentimeter тощо) до 2-3 залікових інноваційних та інших проведених уроків (загалом 12); провести заліковий предметний виховний захід в закріпленому класі на посаді учителя, класного керівника в профільних 10-11-х класах / керівника історичного (правознавчого) гуртка / завідувача краєзнавчого музею (музейної кімнати); позанавчальну виховну роботу на посаді класного керівника (профорієнтаційні зустрічі, тематичний вечір, усний журнал, конкурс, вікторина, КВК, екскурсія, зустріч з учасниками бойових дій, волонтерами, створення веб-сторінки заходу, випуск спецгазети, бесіда тощо); психолого-педагогічну характеристику; провести профорієнтаційну роботу, оформити документацію педпрактики.

Під час проходження цієї практики здобувачі вищої освіти набули досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглибили теоретичні знання, здійснили підбір фактичного матеріалу для написання випускової (магістерської) кваліфікаційної роботи, сформували вміння і навички опрацювання наукових та інформаційних джерел.

На підсумковій конференції здобувачам вдалося звітувати про виконану роботу і демонструвати свою наочність. Порушень в організації, проведенні педагогічної практики не зафіксовано.

Андрій Гриценко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання