Перелік вибіркових компонентів до загальноуніверситетського каталогу (пропозиції кафедр) 2023

Для здобувачів ОС “Бакалавр”

Література англомовних країн

Основи міжкультурної комунікації

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Англійська мова

Основи комунікативної граматики англійської мови

Основи ділового англомовного спілкування

Формування загальної навчальної компетентності у здобувачів освіти

Мультимедійні технології в сучасній освіті

Глухівщина гетьманської доби (1648-1782 рр.)

Основи правових знань

Історія української культури

Історичне краєзнавство

Для здобувачів ОС “Магістр”

Ділове англомовне спілкування

Теорія і практика міжкультурної комунікації

Нормативно-правове регулювання педагогічної діяльності у сфері фахової передвищої освіти