ХІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»

20-21 квітня 2023 року відбулися ХІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

До обговорення актуальних питань долучилися понад 100 молодих учених закладів освіти України, зокрема, Національного авіаційного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка, Криворізького державного педагогічного університету, Запорізького національного університету, Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» та ін.

Організаційний комітет конференції дякує всім учасникам і їхнім науковим керівникам за плідну співпрацю, а також відзначає високий рівень сформованості у здобувачів освіти й молодих учених дослідницької компетентності та вміння спілкуватися іноземними мовами в науковій діяльності. Одноголосним є рішення про проведення Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами й наступного року, бо такі наукові заходи мотивують молодь до вивчення іноземних мов та підвищують рівень наукової обізнаності здобувачів вищої освіти.