Вчена рада

Склад ученої ради ННІФІ, затверджений рішенням вченої ради інституту, протокол №7 від 08.09.2022 р.:

 1. Чумаченко О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, директор Навчально-наукового інституту філології та історії, голова вченої ради;
 2. Гоголь Н. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 3. Гриценко А.П., доктор педагогічних наук, старший викладач, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 4. Мілютіна О. К., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 5. Новиков А.О., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 6. Баранник Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 7. Бутова В. О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 8.  Корчова О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 9. Крижанівський В. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 10. Марєєв Д. А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 11.  Лучкіна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 12. Слінченко Л.В., кандидат політичних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 13. Скоробагата О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 14. Чайка О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 15. Мінченко М.В., здобувач освіти ОНС Доктор філософії, ОНП Історія та археологія, член ученої ради;
 16. Зенченко А. В., здобувач освіти 34-І групи за ОП «Середня освіта (Історія)», член ученої ради;
 17. Митько В. М., здобувач освіти 33-У групи за ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», член ученої ради;
 18. Наливайко В. В., здобувач освіти 32-А групи за ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))», член ученої ради;
 19. Маринченко Е. О., директор Глухівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, голова ради стейкхолдерів інституту (за згодою), член ученої ради;
 20. Клейменова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар ученої ради.

Склад ученої ради Навчально-наукового інститут філології та історії на 2021–2022 н. р.

 1. Чумаченко О. А., кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та історії, голова вченої ради;
 2. Лучкіна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступник голови вченої ради, голова первинної профспілкової організації інституту;
 3. Клейменова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач, секретар вченої ради;
 4. Новиков А.О., завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання доктор філологічних наук, професор, член вченої ради;
 5. Мілютіна О. К., завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук, доцент, член вченої ради;
 6. Гриценко А.П., завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, доктор педагогічних наук, старший викладач, член вченої ради;
 7. Заремський М. Й., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член вченої ради;
 8. Баранник Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член вченої ради;
 9. Цінько С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член вченої ради;
 10. Слінченко Л.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член вченої ради;
 11. Зайцева Н. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 12. Скоробагата О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 13. Чайка О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 14. Бандурова І.О., студентка 61-У групи, член вченої ради;
 15. Соломенна А.О., студентка 42-А групи, член вченої ради;
 16. Гринь Д. І., студентка 44-І групи, член вченої ради;
 17. Маринченко Е. О., директор Глухівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, голова ради стейкхолдерів інституту (за згодою), член вченої ради.