Вчена рада

Склад ученої ради ННІФІ, затверджений рішенням вченої ради інституту, протокол №9 від 06.09.2023 р.:

 1. Чумаченко О.А., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, директор Навчально-наукового інституту філології та історії, голова вченої ради;
 2. Гоголь Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступник голови вченої ради;
 3. Клейменова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар ученої ради.
 4. Гриценко А.П., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 5. Мілютіна О.К., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 6. Бутова В.О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 7. Гричаник Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання;
 8. Крижанівський В. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 9. Лучкіна-Загородня Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 10. Новиков А.О., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 11. Петренко Н.М., асистент кафедри історії, правознавства та методики навчання;
 12. Скоробагата О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 13. Чайка О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 14. Зенченко А. В., здобувач освіти 44-І групи за ОП «Середня освіта (Історія)», член ученої ради;
 15. Митько В. М., здобувач освіти 43-У групи за ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», член ученої ради;
 16. Наливайко В. В., здобувач освіти 42-А групи за ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))», член ученої ради;
 17. Маринченко Е. О., директор Глухівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, голова ради стейкхолдерів інституту (за згодою), член ученої ради.

Склад ученої ради ННІФІ, затверджений рішенням вченої ради інституту, протокол №7 від 08.09.2022 р.:

 1. Чумаченко О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, директор Навчально-наукового інституту філології та історії, голова вченої ради;
 2. Гоголь Н. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 3. Гриценко А.П., доктор педагогічних наук, старший викладач, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 4. Мілютіна О. К., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 5. Новиков А.О., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 6. Баранник Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 7. Бутова В. О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 8.  Корчова О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 9. Крижанівський В. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 10. Марєєв Д. А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 11.  Лучкіна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ученої ради;
 12. Слінченко Л.В., кандидат політичних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ученої ради;
 13. Скоробагата О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 14. Чайка О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ученої ради;
 15. Мінченко М.В., здобувач освіти ОНС Доктор філософії, ОНП Історія та археологія, член ученої ради;
 16. Зенченко А. В., здобувач освіти 34-І групи за ОП «Середня освіта (Історія)», член ученої ради;
 17. Митько В. М., здобувач освіти 33-У групи за ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», член ученої ради;
 18. Наливайко В. В., здобувач освіти 32-А групи за ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))», член ученої ради;
 19. Маринченко Е. О., директор Глухівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, голова ради стейкхолдерів інституту (за згодою), член ученої ради;
 20. Клейменова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар ученої ради.

Склад ученої ради Навчально-наукового інститут філології та історії на 2021–2022 н. р.

 1. Чумаченко О. А., кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та історії, голова вченої ради;
 2. Лучкіна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступник голови вченої ради, голова первинної профспілкової організації інституту;
 3. Клейменова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач, секретар вченої ради;
 4. Новиков А.О., завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання доктор філологічних наук, професор, член вченої ради;
 5. Мілютіна О. К., завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук, доцент, член вченої ради;
 6. Гриценко А.П., завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, доктор педагогічних наук, старший викладач, член вченої ради;
 7. Заремський М. Й., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член вченої ради;
 8. Баранник Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член вченої ради;
 9. Цінько С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член вченої ради;
 10. Слінченко Л.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член вченої ради;
 11. Зайцева Н. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 12. Скоробагата О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 13. Чайка О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 14. Бандурова І.О., студентка 61-У групи, член вченої ради;
 15. Соломенна А.О., студентка 42-А групи, член вченої ради;
 16. Гринь Д. І., студентка 44-І групи, член вченої ради;
 17. Маринченко Е. О., директор Глухівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, голова ради стейкхолдерів інституту (за згодою), член вченої ради.