Успішний захист дисертації зі спеціальності 032 Історія та археологія в Університеті

Вітаємо з успішним захистом дисертації Наталії Миколаївни ПЕТРЕНКО – викладачки нашої Кафедра історії, правознавства та методики навчання ГНПУ ім. О. Довженка на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія

Дякуємо за підтримку та сприяння ректора Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Олександра Івановича КУРКА, проректора з наукової роботи та міжнародних відносин Наталії Миколаївни ТКАЧЕНКО , завідувача аспірантури та докторантури університету Ірини Григорівни ДАНИЛЬЧЕНКО та безперечно вклад наукового керівника кандидата історичних наук Віталія Михайловича КРИЖАНІВСЬКОГО.

Безперечно важливу роль в захисті відіграли члени спеціалізованої вченої ради ДФ 56.147.017 – опоненти: доктор історичних наук, професор Сергій Іванович ДЕГТЯРЬОВ, доктор педагогічних наук, професор Людмила Іванівна Тимчук, рецензенти: доктор історичних наук, професор Віктор Степанович ПРОКОПЧУК, кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-науковий інститут філології та історії ГНПУ ім. О. Довженка Олена Анатоліївна ЧУМАЧЕНКО та голова спеціалізованої ради , доктор педагогічних наук, доцент Андрій Петрович ГРИЦЕНКО

Вітаємо Natalia Petrenko з успішним захистом та присудженням ступеня доктора філософії