Співпраця з Національним заповідником «Глухів»

За сприяння члена ради стейкголдерів генерального директора НЗ «Глухів», кандидата історичних наук Ірини МОШИК для здобувачів вищої освіти2 листопада 2022 р. відбулася інформаційно-просвітницька зустріч у змішаному форматі з нагоди 148-ї річниці заснування університету «Університет крізь роки: сторінки історії та визначні постаті».

Науковий співробітник Національного заповідника «Глухів» Олександр МІРОШНИЧЕНКО розповів аспірантам ОНП Історія та археологія  про особливості дослідження історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка та організацію роботи з історичними джерелами в архівних установах в умовах воєнного стану. На зустрічі також виступили завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання ННІ Філології та історії доктор педагогічних наук Андрій ГРИЦЕНКО та в. о. завідувача кафедри педагогіки, психології соціальної роботи та менеджменту ННІ Педагогіки та психології кандидат педагогічних наук, доцент Павло БІЛІЧЕНКО.