Угоди про співробітництво

Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця” (м.Батурин)

Національний заповідник “Глухів”

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григогія Сковороди”

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Інститут української мови НАН України

Національний авіаційний університет

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області

Глухівськазагальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 Глухівської міської ради Сумської області

Опорний заклад – Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області

Козлівський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Шаргородської міської ради

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені М.О. Лукаша Кролевецької міської ради

Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва»