Участь у методичному інтенсиві “Навчання української літератури в 5-7 класах НУШ: теорія і практика”

16 лютого 2024 року спільно з Інститутом педагогіки НАПН України, Глухівським НПУ ім. О. Довженка та Комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глухівської міської ради Сумської області для педагогічної спільноти Глухівщини відбувся методичний інтенсив «Навчання української літератури в 5 –7 класах НУШ: теорія і практика», на якому обговорювалися актуальні проблеми програмо- підручникотворення. Спікерами заходу були українські та зарубіжні вчені, вчителі-методисти.

Перед аудиторією виступила польська колега – викладачка кафедри україністики Варшавського університету доктор габілітований Марта Замбжицька, яка розповіла про особливості вивчення української літератури в освітньому процесі Польщі та презентувала результати власного наукового дослідження у співпраці з керівником кафедри доктором Катажиною Якубовською-Кравчик щодо виявлення читацьких уподобань польських здобувачів освіти. Українська література цікава польській аудиторії, про що свідчать численні наукові та науково-методичні праці як зарубіжних літературознавців, так і здобувачів освіти ЗВО.

Спікером заходу була Олеся Алімівна Слижук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, співавтор модельних програм та підручників української літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) для 5-7 класів НУШ. Науковиця презентувала концептуальні засади та компетентнісний потенціал підручників для 5-7 класів та навчально-методичного забезпечення навчання української літератури в основній школі, розроблених під очільництвом Таміли Яценко. Учена-методист підкреслила, що в сучасних умовах реформування освіти важливим завданням є створення підручників української літератури на основі інноваційних підходів до формування їхнього змісту й структури; підручників нових за функціями, принципами подачі матеріалу, таких, які б відповідали потребам сучасної школи. Олеся Алімівна навела низку арґументів щодо доцільності впровадження в освітній процес інтегрованого курсу літератур, що, безумовно, сприятиме підвищенню рівня читацької грамотності здобувачів освіти, розвитку в них критичного мислення та творчих здібностей.

Учасників заходу зацікавив педагогічний досвід Ковнер Олени Іванівни, учителя І кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Полошківського навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області, щодо практичного впровадження підручника з української літератури для 6-х класів НУШ. Олена Іванівна наголосила, що працює за підручником авторського колективу Т.Яценко вже другий рік поспіль. Вчитель відмітила переваги як навчальної книги, так і навчально-методичного супроводу, що в комплексі спрямовані на розвиток в учнів предметної (літературної) та ключових компетентностей.

Дякуємо учасникам методичного інтенсивну за плідну роботу та творчу співпрацю. Сподіваємося, що такі продуктивні зустрічі впливатимуть на процес модернізації шкільної літературної освіти в аспекті розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення.

Наталія Гоголь, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання