Силабуси обов’язкових ОК 2021

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія та культура України

Нові інформаційні технології

Основи екології

Основи безпеки життєдіяльності та здоров’я людини / Основи медичних знань / Охорона праці / Цивільний захист

Фізичне виховання

Вступ до спеціальності (Основи мовознавства та літературознавства)

Практична фонетика англійської мови

Латинська мова

Практична граматика англійської мови

Практичний курс англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Педагогіка

Психологія

Основи наукових досліджень

Лексикологія англійської мови

Практичний курс німецької мови 

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Теоретичний курс англійської фонетики та граматики

Теоретичний курс німецької мови

Практична граматика німецької мови

Методика навчання іноземних мов і культур

Методика навчання зарубіжної літератури

Стилістика англійської мови