Склад кафедри історії, правознавства та методики навчання

Професорсько-викладацький склад кафедри історії, правознавства та методики навчання

Завідувач кафедри – Гриценко А.П., д.пед. н., ст. викладач

Бєлашов В.І., доцент

Заремський М. Й., к.ф.н., доцент, доцент кафедри

Крижанівський В. М., к.і.н.,  старший викладач кафедри

Прокопчук В.С., д.і.н., професор кафедри

Слінченко Л.В., к.п.н., доцент, доцент кафедри

Федоров І. О. – асистент кафедри

Чумаченко О. А., к.і.н., доцент, доцент кафедри

Мисник С. О., старший лаборант