Робочі програми дисциплін

Дисципліни з навчального плану підготовки фахівців освітньо-наукового рівня “Доктор філософії” галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 032 “Історія та археологія”

  1. Робоча навчальна програма дисципліни «Наукова комунікація українською мовою»;
  2. Робоча навчальна програма дисципліни «Наукова англомовна комунікація»;
  3. Робоча навчальна програма дисципліни «Управління проектами та інтелектуальна власність»;
  4. Робоча навчальна програма дисципліни «Філософія науки».

5.     Робоча програма дисципліни «Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці»

6.     Робоча програма дисципліни «Методика викладання історії у вищій школі»

7.     Робоча програма дисципліни «Архівна евристика»

8.     Робоча програма дисципліни «Наукова обробка документів»

9.     Робоча програма дисципліни «Біографістика в історичному дослідженні»

10.   Робоча програма дисципліни «Історична антропологія»

11.   Робоча програма дисципліни «Історична урбаністика»

12.   Робоча програма дисципліни «Повсякденне життя інтелігенції УРСР (1922 – 1991)»