Робочі програми

ОК 1. Філософія науки

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальні власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

ОК 5. Цифрові технології в наукових дослідженнях

ОК 6. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 7. Актуальні проблеми української археології

ОК 8. Методика інноваційного викладання у закладах вищої освіти

ОК 9. Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність

ОК 10. Педагогічна практика у ЗВО (Програма)

ОК 11. Науково-дослідницька практика (Програма)