Рейтинг успішності

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти ННІФІ за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навч. року

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти ННІФІ за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навч. року

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти ННІФІ за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навч. року

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти факультету філології та історії за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навч. року