Рейтинг успішності

Рейтинг успішності здобувачів першого курсу ОС Магістр за результатами вступу на спеціальності ННІ ФІ у 2022-2023 н.р.

Рейтинг успішності здобувачів першого курсу ОС Бакалавр за результатами вступу на спеціальності ННІ Філології та історії у 2022-2023 навч. році

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти ННІФІ за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навч. року

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти ННІФІ за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навч. року

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти ННІФІ за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навч. року

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти факультету філології та історії за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навч. року