Поскрипко Нікіта Станіславович

Поскрипко Нікіта Станіславович

Спеціальність: 032 Історія та археологія 

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна

Тема дисертаційного дослідження: “Західні Балкани в політичній стратегії Європейського Союзу (1990-2010-ті роки)” (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №4 від 26 жовтня 2022 р.).

Науковий керівник: Чумаченко Олена Анатоліївна, к.іст.н., доцент

Список опублікованих праць за темою дисертації:

Поскрипко Н.С. Нормалізація сербсько-косовських відносин як один із ключових елементів політики Європейського Союзу у Західних Балканах. Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої ґалузі в умовах НУШ: збірник наукових праць. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2022. С 53-56.


Поскрипко Н. С., Чумаченко О. А. Політична стратегія ЄС у Західних Балканах в контексті впливу зовнішніх акторів у регіоні. Глухівські історико-філософські читання пам’яті Валерія Бєлашова, Мечислава Заремського, Віктора Заїки та Юрія Коваленка: збірник наукових праць. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. Вип.1. С. 153-156.


Поскрипко Н. С., Чумаченко О. А. Програми фінансової допомоги Європейського Союзу країнам Західних Балкан. НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів вищої та фахової перед вищої освіти (м. Глухів, 23-24 травня 2023 року), 2023. С. 59-61.


Поскрипко Н. С. Стан української економіки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. Materials Conference «Actual issues of Ukraine integration into the European security space»Hlukhiv, 2023. С. 82-87.

ORCID

Google Академія