Поскрипко Нікіта Станіславович

Поскрипко Нікіта Станіславович

Спеціальність: 032 Історія та археологія 

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна

Тема дисертаційного дослідження: “Західні Балкани в політичній стратегії Європейського Союзу (1990-2010-ті роки)” (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №4 від 26 жовтня 2022 р.).

Науковий керівник: Чумаченко Олена Анатоліївна, к.іст.н., доцент

Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Поскрипко Н.С. Нормалізація сербсько-косовських відносин як один із ключових елементів політики Європейського Союзу у Західних Балканах. Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої ґалузі в умовах НУШ: збірник наукових праць. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2022. С 53-56.

ORCID

Google Академія