Поскрипко Нікіта Станіславович

Тема дисертаційного дослідження: “Західні Балкани в політичній стратегії Європейського Союзу (1990-2010-ті роки)”

Науковий керівник – Чумаченко Олена Анатоліївна, к.іст.н., доцент