Побачив світ збірник наукових праць студентів. Вже 9-й!

До збірника “Студентські історичні студії” увійшли чотири десятки статей, підготовлених здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) ступеня вищої освіти, що навчаються у Глухівському національному педагогічному університеті за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія). До публікацій долучилися здобувачі й інших спеціальностей нашого вишу.

Статті є науковим доробком молодих науковців з питань історії України, всесвітньої історії, методики викладання навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі. Відновлена рубрика «Філософія». Матеріали збірника можуть бути рекомендовані студентам, учителям закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти, спеціалістам у галузі гуманітарних наук, усім, хто цікавиться історією.

Переглянути збірник наукових праць “Студентські історичні студії”, випуск 9, 2023