Персоналії доби Кирила Розумовського

Апостол Данило Петрович

Безбородько Андрій Якович

Борзаківський Пилип

Горленко Яким Іванович

Гудович Василь Андрійович

Дублянський Олександр Павлович

Журман Ілля Васильович

Закревський Осип Лук’янович

Кочубей Семен Васильович

Тарновський Яків Степанович

Туманський Василь Григорович

Ханенко Микола Данилович

Якубович Яків Дем’янович