Освітні програми

2022-2023 навч. рік

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2022-2023 навч. року

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2022-2023 навч. року

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) 2022-2023 навч. року (НОВА)

2021-2022 навч. рік

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2021-2022 навч. року

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2020-2021 навч. року

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Історія) 2020-2021 навч. року

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: МАГІСТР

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2020-2021 навч. року

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2020-2021 навч. року

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Історія) 2020-2021 навч. року

ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Історія та археологія», рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) на здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії за спеціальністю: 032 Історія та археологія галузі знань: 03 Гуманітарні науки