Освітні програми

2023 рік вступу

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: БАКАЛАВР

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2023

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) 2023

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2023

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Історія)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: МАГІСТР

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2023

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2023

(ПРОЄКТ) Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Історія) 2023

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(ПРОЄКТ) ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Історія та археологія», рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) на здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії за спеціальністю: 032 Історія та археологія галузі знань: 03 Гуманітарні науки 2023


2022 рік вступу

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2022

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2022

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) 2022 (НОВА)

2021 рік вступу

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2021

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2021

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Історія) 2021

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: МАГІСТР

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2021 року

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Українська мова і література) 2021 року

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня Середня освіта (Історія) 2021 року


ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Історія та археологія», рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) на здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії за спеціальністю: 032 Історія та археологія галузі знань: 03 Гуманітарні науки 2023 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Історія та археологія», рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) на здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії за спеціальністю: 032 Історія та археологія галузі знань: 03 Гуманітарні науки 2022 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Історія та археологія», рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) на здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії за спеціальністю: 032 Історія та археологія галузі знань: 03 Гуманітарні науки 2021 р.