Опитування

Анкети для опитування здобувачів ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр”

Відкритість і прозорість програми

Протидія корупції

Навчання за освітньою програмою

Участь здобувачів освіти у системі якості

Студентоцентризм і академічна свобода

Контрольні заходи

Академічна доброчесність

Підтримка здобувачів освіти

Формування м’яких навичок “soft skills”

Анкети для опитування здобувачів ОНС “Доктор філософії”

Формування м’яких навичок “soft skills”

Підтримка здобувачів освіти

Академічна доброчесність

Контрольні заходи

Студентоцентризм і академічна свобода

Участь здобувачів освіти у системі якості

Навчання за освітньою програмою

Протидія корупції

Відкритість і прозорість програми

Анкета для опитування роботодавців

Анкета для опитування випускників ГНПУ