Опитування

Опитування здобувачів освіти та роботодавців

  • від 2020 року щосеместрово проводиться опитування здобувачів і роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми за різними критеріями оцінювання;
  • у постійному доступі надано змогу здійснювати оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності науково-педагогічних працівників, результати яких в подальшому враховуються викладачами на рівні викладання ОК, робочою групою – під час перегляду освітньої програми та корегування програмних результатів навчання, розгляду науково-педагогічних працівників під час обрання за конкурсом тощо.

Опитування здобувачів вищої освіти

Червень 2022

опитування червень 2022

опитування грудень 2022

Опитування роботодавців

Червень 2022

Січень 2023