Опитування

Опитування здобувачів освіти та роботодавців за освітньо-науковою програмою Історія та археологія освітньо-наукового ступеня Доктор філософії

  • від 2020 року щосеместрово проводиться опитування здобувачів і роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми за різними критеріями оцінювання;
  • у постійному доступі надано змогу здійснювати оцінювання аспірантами якості освітньої діяльності науково-педагогічних працівників, результати яких в подальшому враховуються викладачами на рівні викладання ОК, робочою групою – під час перегляду освітньо-наукової програми та корегування програмних результатів навчання, розгляду науково-педагогічних працівників під час обрання за конкурсом тощо.

Опитування аспірантів

Червень 2022

опитування щодо проходження науково-дослідницької практики червень 2022

опитування щодо проходження педагогічної практики в ЗВО грудень 2022

Опитування роботодавців

Червень 2022

Січень 2023