РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Результати опитування здобувачів ОС “Бакалавр” ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)”, січень 2024

Результати опитування здобувачів ОС “Магістр” ОПП “Середня освіта (Українська мова і література)”, січень 2024

Результати опитування здобувачів ОС “Бакалавр” ОПП “Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), січень 2024

Результати опитування здобувачів ОС “Бакалавр” і ОС “Магістр” ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська))”, січень 2024

ОПИТУВАННЯ здобувачів освіти за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023-2024 н.р.

Участь здобувачів освіти у системі якості освіти

Продія корупції

Студентоцентризм і академічна свобода

Підтримка здобувачів освіти

Відкритість і прозорість програми

Навчання за ОП

Контрольні заходи

Академічна доброчесність

Формування м’яких навичок (soft skills)

Результати анкетування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Мова і література (англійська)), січень 2022 р.:

Участь здобувачів освіти у системі якості освіти

Протидія корупції

Студентоцентризм і академічна свобода

Підтримка здобувачів освіти

Відкритість і прозорість програми

Навчання за ОП Середня освіта (Мова і література (Англійська)) ОС Бакалавр

Контрольні заходи

Академічна доброчесність

Формування м’яких навичок (soft skills)

Результати анкетування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Українська мова і література), січень 2022 р.:

Контрольні заходи

Відкритість і прозорість програми

Академічна доброчесність

Формування м’яких навичок (soft skills)

Участь здобувачів освіти у системі якості

Студентоцентризм і академічна свобода

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Навчання за ОП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр

Результати анкетування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Історія), січень 2022 р.:

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Навчання за ОП Середня освіта (Історія) ОС Бакалавр

Контрольні заходи

Формування м’яких навичок (soft skills)

Участь здобувачів освіти у системі якості

Відкриитість і прозорість програми

Студентоцентризм і академічна свобода