ОПП “Середня освіта (Історія)” ОС “Магістр”

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОДІЇ

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Професійна кваліфікація: Магістр із середньої освіти (Історія). Вчитель історії та громадянської освіти ЗЗСО. Викладач історії закладу фахової передвищої освіти

Гарант освітньої програми:

Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2024 рік вступу

ПРОЄКТ ОПП “Середня освіта (Історія)” ОС “Магістр” 2024