Обговорення ОНП “Історія та археологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Доктор філософії

3 травня відбулося засідання робочої групи ОНП Історія та археологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії з обговорення освітньої програми підготовки на 2023 рік.

Зокрема, гарант програми кандидат історичних наук, доцент Олена Чумаченко та завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент Андрій Гриценко звернули увагу на результати діяльності експертної групи під час акредитації ОНП Історія та археологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії та внесення змін до освітньої програми.

Аспіранти програми надали слушні пропозиції до удосконалення освітнього процесу та наукового складника. Відбулося плідне обговорення поточного стану дослідження в галузі історії.