Обговорення за участі стейкхолдерів освітньо-професійних програм Середня освіта (Історія) ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” щодо практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Відбулося засідання робочої групи ОПП Середня освіта (Історія) Навчально-науковий інститут філології та історії ГНПУ ім. О. Довженка з оновлення освітньо-професійної програми. Гаранти програм Андрій Гриценко та Віталій Крижанівський звернули уваги на необхідність удосконалення практичної підготовки майбутніх учителів історії, правознавства та громадянської освіти. Також учасниками засідання було проаналізовано зміни нормативно-правової бази реалізації ОП, зокрема, наказу Міністерство освіти і науки України № 1006 від 22.11.22 “Про деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти” та проєкту нового стандарту вищої освіти.

Зокрема, стейкхолдери ОПП – директор Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. N2 Наталія Олександрівна Давиденко та директор Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 3 Едуард Олексійович Маринченко звернули увагу на необхідність збільшення практичної підготовки майбутніх учителів історії, правознавства та громадянської освіти, починаючи вже з 2-го курсу.

Випускниці спеціальності Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, члени робочої групи, вчителі історії Глухівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Альона Леонідівна Милютіна та Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 6 Марина Олександрівна Зима, а також вчитель-методист Шалигинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сергій Іванович Обуховський закцентували увагу на необхідності посилення роботи студентів-практикантів з документацією вчителя.

Наступне засідання відбудеться через місяць після завершення ОПП 2023 року.

Андрій Гриценко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання