Новиков Анатолій Олександрович

Ноико А.О

Новиков Анатолій Олександрович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання

1982 р. закінчив російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Із 1982 по 1984 р. – викладач російської мови та літератури в Ізюмському професійно-технічному училищі № 24 (Харківська область).У 1984–2009 роках працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

1991 р. закінчив аспірантуру при кафедрі російської літератури  Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди і того ж  року в цьому виші захистив кандидатську дисертацію «Грибоедов и Украина» (російська література).

Вчене звання доцента присвоєно 1995 р.

2007 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (українська література).

Професор із 2008 р.

Із 2009 р. по теперішній час завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На громадських засадах очолює лабораторію довженкознавства (створена 2017 р.).

Підготував трьох кандидатів філологічних наук.

А.Новиков – автор близько 190 наукових і науково-методичних праць, у тому числі семи монографій (одна у співавторстві) і семи навчальних посібників (два у співавторстві). Серед них:

монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), «Український театр і  драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.», «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016; у співавторстві);

навчальні посібники: «Рідний край» (у співавторстві; 1999), «Современный русский язык. Синтаксис» (2004, 2008), «Современный русский язык. Словообразование. Морфология» (2005), «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (у співавторстві; 2014), «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)» (2016).

Основні напрямки наукових досліджень – українська драматургія й театр, творча спадщина Марка Кропивницького й Олександра Довженка, сучасна українська література.

Нагороджений знаком «Ушинський К. Д.» (2016), почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка.

Профіль в Google Академія.