Нікітін Сергій Валерійович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Феномен гетьманських столиць:державотворчий аспект у середині XVII – наприкінці XVIII століття» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3від 20 жовтня  2021 року;  

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петровичдоктор педагогічних наук 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

  1. Нікітін С.В., Гриценко А.П. Роль столичного міста у державотворчих процесах Глухівського періоду в історії Гетьманщини. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 28 жовтня 2021 р.) / Редкол.: Д. В. Кудінов (голова), О. М. Клочко, М. А. Михайліченко, В. О. Оліцький. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С. 447-452.

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

  1. Нікітін Сергій. Боротьба за відновлення столиці у БатуриніСлово “Гетьманської столиці”. 2021. № 5 (86) С. 3.
  2. Нікітін Сергій. Пояси як обов’язковий елемент козацького одягуСлово “Гетьманської столиці”. 2021. № 6 (87) С. 3.

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Сумські історико-краєзнавчі студії”

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science