Наукові зустрічі

Дні української мови та писемності для викладачів української мови, літератури та методики навчання були надзвичайно плідним на творчі зустрічі та наукове спілкування.

Так, 26 жовтня викладачі були учасниками та доповідачами на VІІ Усеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника», що відбувалася на базі ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Потужні доповіді учасників наукового зібрання утвердили думку про те, що освіта має бути національною, націєтворчою, патріотичною, громадянською і орієнтуватися насамперед на потреби та розвиток людини і суспільства (І.Зязюн). Доповідь на тему «Мистецький контекст сучасних підручників української літератури для профільної школи» презентувала завідувачка кафедри д-р пед. наук, доц. Наталія Гоголь, яка акцентувала на значущості культурологічних основ змісту шкільної літературної освіти для формування культурної компетентності юної особистості.

26 жовтня викладачі кафедри були присутніми на V стратегічній сесії «Українські студії в славістиці: візуалізація», яку проводив Офіс підтримки вченого. Вітчизняних і зарубіжних учених об’єднала спільна проблема: підвищення престижу вивчення української мови за кордоном. Надзвичайно інформативними та практично спрямованими були доповіді спікерів, присвячені визначенню основних тенденції викладання української мови як іноземної у закладах освіти різних рівнів, а саме: Українському Інституті в Лондоні, у вищій школі північної Америки, у школах Канади. Серед спікерів були представники Університету Альберти (А. Недашківська), Канзаського університету (О. Валло), університетів Індіани (С. Ашер) та Алабами (Р. Івашків), Альбертського університету (О. Білаш) та інші. Колеги поділилися цінним досвідом викладання української мови для іноземців. Щиро дякуємо учасникам сесії за інформативні доповіді, цікаві ідеї та новації щодо популяризації української мови в різних куточках нашої планети. Рідне слово об’єднує, зцілює, углиблює в національні витоки!

27 жовтня викладачі кафедри мали можливість в онлайн-форматі долучитися до роботи ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість в історії, літературі та методиці навчання», поспілкуватися з колегами з України та зарубіжжя, обговорити питання ролі особистості у виборюванні незалежності держави, у розвитку національної освіти та вихованні молоді, у мистецтві слова та методиці навчання. Наталія Гоголь виступила з доповіддю про особливості реалізації культурологічного підходу в наукових і навчально-методичних працях українських учених.

Надзвичайно потужні наукові заходи, професійно орієнтовані доповіді вчених, майстер-класи вчителів-практиків засвідчили, що всіх нас єднає рідна мова, учительська справа, педагогічна культура, національний досвід та європейські цінності.

Географія учасників вражає! А глибина науково-педагогічних ідей і завзяття учених, дослідників, методистів надихають на створення нових концептуальних підходів до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні!