«Мова – це основний засіб спілкування. Але не тільки !!!»

Під таким ідейним гаслом 13 лютого 2023 року для здобувачів освіти Навчально-наукового інституту філології та історії (11-У, 13-У, 13-УА, 33-У груп) у рамках тижня кафедри відбулася відкрита онлайн-лекція кандидата педагогічних наук, доцента кафедри української мови, літератури та методики навчання Каліш Валентини Антонівни на тему «Українська мова як державна на сучасному етапі».

Упродовж лекції висвітлено питання про роль мови в житті народу, узагальнено законодавчу базу української мови як державної, акцентовано увагу на засобах забезпечення статусу престижності української мови, наголошено на проблемі естетизації рідної мови.

Мелодійна, співоча, солов’їна, дзвінка, божиста, богодана, богообрана… Саме такою постала рідна мова у свідомості слухачів, які протягом заняття мали змогу по-новому осягнути глибинність афористичних слів Івана Огієнка, Панаса Мирного, Олеся Гончара, Василя Сухомлинського, Костянтина Ушинського та інших видатних постатей, думки яких захоплюють, вражають і надихають.

Чи тотожні поняття державної та офіційної мови? Які документи затверджують правовий статус української мови в Україні? Чи може бути наданий статус державної мови в Україні іншій мові? Відповіді на ці та багато інших запитань також були сформульовані під час лекції і зводилися до того, що мова є визначальною ознакою національної ідентичності та державності, а запровадження в Україні у функції державної української мови цілком відповідає загальновизнаним світовим стандартам.

Згадували сьогодні й про лінгвоцид як свідому, цілеспрямовану політику нищення української мови чужою державою з метою ліквідації українського народу як окремої культурно-історичної спільноти. Доведено, що мова – це унікальний феномен, що вижив у вустах народу, зберіг у собі наше культурно-історичне буття, а нині набуває функцій міжнаціонального спілкування в Україні.

Кожен зі слухачів сьогоднішньої лекції вкотре пересвідчився, що розмовляти літературною мовою престижно, адже це не лише ознака освіченості, високого культурного рівня, а передусім свідчення нашої національної свідомості, свободи, волі і незалежності.

Немає жодного сумніву в тому, що українська мова житиме в устах українського народу – нескореного, незламного і непереможного!

Олена Корчова, кандидат педагогічних наук