Міжнародне стажування

Чумаченко Олена Анатоліївна

Гриценко Андрій Петрович

Міжнародне стажування: Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща). Обсяг стажування: 180 годин / 6 кредитів ЄКТС. «Формування компетентності та розвиток професійно-педагоігчної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти». Період: з 16.05 по 24.06.2022 р. Сертифікат № WSA/07/06/22

Марєєв Дмитро Анатолійович

Чумаченко Олена Анатоліївна

Бутова Віра Олександрівна

Мілютіна Ольга Контянтинівна