Мілютіна Ольга Костянтинівна, завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук, доцент 

Мілютіна Ольга Костянтиніна

Ольга Костянтинівна закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Романо-германські мови та література» (1974-1979) та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, перекладача.

З 2002 по 2005 навчалася в аспірантурі Глухівського державного педагогічного університету. Захистила дисертацію на тему „Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії” на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2008).

Є автором монографії («Полікультурна освіта школярів у Великій Британії», 2008) та співавтором («Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової української школи», 2018), навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів («Латинська мова» (2012, 2020), «Методичні рекомендації з граматики англійської мови для проведення практичних занять зі студентами-заочниками» (2001, 2008), «Основні вимоги Основні вимоги до написання науково-дослідних робіт з іноземної мови (для студентів філологічних спеціальностей)» (2016), «Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за романом Б.Стокера «Дракула» (2016), «Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту» (2018)). Підготувала до друку велику кількість наукових статей для фахових видань України.

Нагороджена почесною грамотою управління освіти і науки обласної держадміністраціїза розвиток навчальної бази, вагомий особистий внесок у підготовку високо-кваліфікованих педагогічних кадрів, подякою МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, подяка Глухівського НПУ ім. О. Довженка за значні досягнення у науковій, науково-методичній роботі та ін.

З жовтня 2019 року займала посаду в.о. завідувача кафедри, а з 1 вересня 2021 року призначена завідувачем кафедри іноземних мов та методики викладання. 

Входить до складу громадської організації “Асоціація викладачів англійської мови “ТІСОЛ-Україна” (TESOL-Ukraine).

Викладає навчальні курси: Стилістика англійської мови; Історія англійської мови; Латинська мова; Іноземна мова професійно-ділового спрямування; Іноземна мова за професійним спрямуванням; Порівняльна типологія мов.

Коло наукових інтересів: педагогічна компаративістика, функціональна лінгвістика.

Профіль в Google Академія. 

Підвищення кваліфікації

Сертифікати за участь у наукових заходах

Нагороди та подяки