Медвідь Наталія Сергіївна

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна, 

 кандидат філологічних наук, доцент

У 2004 р. з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема кандидатської дисертації – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття». Дисертацію захищено 17 березня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

На підставі рішення Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 р. отримала диплом кандидата наук.

Вчене звання доцента кафедри української мови і літератури присвоєно в 2012 р.

У 2019 р. закінчила докторантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема докторської дисертації – «Українська мова канцелярій Гетьманщини XVII– XVIII ст.».

Автор низки наукових і науково-методичних праць, у тому числі двох колективних монографій («Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019), «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія» (2019)), трьох навчально-методичних посібників («Професійна орієнтація учнів на уроках української мови та літератури» (2010, у співавторстві), «Історія української літературної мови XI – XVIII ст.» (2012), «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання» (2012)), статей у фахових та закордонних виданнях.

Є членом лабораторії довженкознавства на громадських засадах, активним учасником міжнародних, всеукраїнських конференцій та семінарів.

Нагороджена грамотами Сумської обласної державної адміністрації (2009), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2019).

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, історія української мови, ідіостиль Олександра Довженка.

Профіль в Google Академія

ORCID: 0000-0002-9251-3238

Сертифікати за участь у наукових заходах: