Левченко Максим Андрійович

Тема дисертації: «Діяльність засобів масової інформації України в умовах суспільно-політичних трансформацій (1991-2014 рр.)» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №3 від 29 жовтня 2019 року)

Науковий керівник: Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Левченко М. Діяльність українських засобів масової інформації на початку ХХІ ст. Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. Київ, 2021. Вип. 44. С. 126-133. (фахове видання України категорії «B», Index Conpernicus) https://doi.org/10.17721/2522-4611.2021.44.13

2. Левченко М.А. Українські засоби масової інформації в умовах євроінтеграційного та євроатлантичного поступу (2005 – 2015 рр.).«Соціум. Документ. Комунікація». Вип. ХVІ. Переяслав, 2022. С. 75–90.

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробаціюматеріалів дисертаці

  1. Левченко М. А. Вплив проросійських ЗМІ на формування масової політичної свідомості українців та росіян. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» : зб. наук. праць «Наукові горизонти» (Секція: Політико-правові науки). Вип. 2. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. С. 56–66.
  2. Левченко М. СТАНОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ «ВЕЧІРНІЙ КИЇВ» ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Наукові горизонти: зб. наук. праць / голов. ред. В.П. Коцур; уклад. О.О. Луцик, Н34 Матеріали ІХ Всеукраїн. наук.-практич. конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (26-27 листопада 2020 р.). Вип. IX. Переяслав (Київ. обл.), 2020. С. 22–28.
  3. Курок О.І., Левченко М.А. СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ НА ТЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ В УКРАЇНІ: ВІД ПЕРЕДУМОВ ДО ПОЯВИ (1997-2018 РР.). Наукові горизонти: зб. наук. праць. Матеріали X Міжнародної наукової конференції науковців, молодих учених та студентів «Основні напрямки розвитку наукових досліджень молодих учених» (25- 26.11.2021 р.). Вип. ХІ. Переяслав, 2021. С. 33-42.
  4. Левченко М. ПРОГНОЗУВАННЯ ДРУКОВАНИМИ ЗМІ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 2014 РОКУ Актуальні питання дослідження вітчизняної історії й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ: збірник наукових праць / редкол.: Гриценко А.П., голова, Чумаченко О.А., співголова та ін. – Глухів: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. Вип. 1. С. 44-47: іл.
  5. Левченко М. Діяльність видання «Українська правда» напередодні та на тлі помаранчевої революції (2000–2005 рр.). Наукові горизонти»: збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» 14-15.12.2022 р.). Вип. ХІІІ. Переяслав. С. 45–51.

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

  1. Maksym Levchenko. Media: problems and prospects of their research. Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Вип. 8. Глухів, 2020. C. 223–225.

Апробація результатів дослідження

  1. Левченко Максим. Неофіційне державне цензурування засобів масової інформації у часи президентства Леоніда Кучми (1999-2004 рр.) Освіта XXI століття: молодіжний вимір: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року). 2020. С. 115–117.
  2. Левченко М. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2006 РОКУ. Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали Х Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 9-11 грудня 2020 р.). Глухів, 2020. С. 9–11.
  3. Левченко М.А. ПОСТУП ТЕЛЕКАНАЛУ «112 УКРАЇНА» ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (2013-2014 РР.). Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). Глухів, 2021. С. 125–128.
  4. Maksym Levchenko, UKRAINIAN PRINTED MEDIA IN THE CONTEXT OF THE PROGRESS OF ITS EUROPEAN INTEGRATION. Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Вип. 9. Глухів, 2021. Р. 156–159.

Участь у заходах неформальної освіти

Аспірант є багаторічним координатором проєктів «Відкритий університет» та «Платформа можливостей» – партнерських проєктів, заснованих в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі, що ставлять на меті проведення зустрічей із суспільно-політичними та культурними діячами, громадськими активістами, митцями та вченими, успішними роботодавцями, лідерами ринку, впливовими громадськими організаціями та ініціативами, представниками неформальної освіти, молодіжними лідерами.

Учасник серії лекцій від Комісії журналістської етики (грудень 2020 – березень 2021), слухач «Школи медіаменеджменту», яку реалізовує Фундація «Суспільність» спільно з партнерами (2021 рік), учасник Всеукраїнського репортерського пулу від Фундації «Суспільність» (серпень 2020 – березень 2021), учасник Міжрегіональної школи конвергентної журналістики в рамках проєкту «Відкриті медіа історії» від Фундації «Суспільність» (2020 рік).

У грудні 2022 року став учасником культурно-мистецького форуму «Сковорода 300» (м. Переяслав, Україна, 2 грудня 2022 р.), у ході якого мав можливість спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським.Участь у вебінарах Clarivate: «Основи наукометрії» (10.06.2021); Як опублікуватися в міжнародному виданні?» (11.06.2021); «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» (12.08.2021); «Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports» (07.09.2021); «Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote» (08.09.2021); «Нові та старі можливості Web of Science Core Collection» (09.09.2021); «Как перестать беспокоиться и начать публиковаться» (29.09.2021); «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути» (11.10.2021); «Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації» (12.10.2021); «Можливості аналітичного інструменту InCites» (14.10.2021); «Web of Science Core Collection – звіт за 2021» (09.12.2021), «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites» (13.01.2022), «Автори та цитування» (13.10.2022); «Пошук та аналіз патентної інформації» (01.11.2022); «Базові можливості роботи в Web of Science Core Collection»

Профілі:
ORCID
Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science