Кушнєрьова Марина Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання

Кушнєрьоа М.О

Марина Олександрівна закінчила Глухівський державний педагогічний університет (1999–2004 р.н.) за спеціальністю: 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Працює в університеті з 2004 року. У 2012 р. здобула ступінь магістра у Глухівському національному педагогічному університеті за спеціальністю 802030301 Українська мова і література. У 2020 році завершила навчання у магістратурі за ОП Середня освіта (Мова і література (англійська)) і здобула кваліфікацію “Викладач англійської мови та світової літератури. Соціальний педагог у закладах освіти”.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Гоголівський текст в українській літературі другої половини ХХ століття». Дисертацію захищено в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова 27 червня 2017 р.

Кушнєрьова М.О. є автором навчальних посібників, рекомендованих МОН України (Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Історія новітньої зарубіжної літератури; Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століть), співавтором колективної монографії (Курок О.І., Кузнецова Г.П., Новиков А.О., Троша Н.В. та ін. Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки : монографія / за ред. А. О. Новикова (власний внесок 0,85 д.а.), статей у фахових виданнях України, тез доповідей на конференціях різних рівнів. Марина Олександрівна керує студентською науковою роботою.

Входить до складу громадської організації “Асоціація викладачів англійської мови “ТІСОЛ-Україна” (TESOL-Ukraine).

Пройшла наукове закордонне стажування “Академічна доброчесність” (обсяг – 180 год.; 22.03.2021 – 30.04.2021 р., м. Варшава, Польща).

Викладає навчальні курси: Вступ до спеціальності (Основи мовознавства та літературознавства), Загальне мовознавство, Іноземна мова-професійно-ділового спрямування, Історія світової літератури, Актуальні проблеми сучасної лінгвістики, Сучасна світова література.

Коло наукових інтересів: історія літератури, компаративістика, сучасна літературна освіта.

Профіль у GoogleScholar.

Підвищення кваліфікації

Сертифікати за участь у наукових заходах