Корчова Олена Михайлівна

korchova1

Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

У 2003 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2013−2016 рр. навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

11 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному університеті імені Олександра Довженка захистила дисертацію на тему «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Г. П.). На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. отримала диплом кандидата наук.

Автор понад 30 наукових праць, із них: статті у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях; навчально-методичні посібники, зокрема «Риторична компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (діагностичний аспект)» (2015 р.), «Практична риторика: програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за соціономічними спеціальностями» (2016 р.); монографія у співавторстві.

Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р., 2019 р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2017 р., 2018 р., 2019 р.).

Коло наукових інтересів – риторика, культура мовлення, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.

Профіль в Google Академія.

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: “Uczciwo?? academica”

Номер свідоцтва: KW-042020/028

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

Сертифікати за участь у наукових заходах: