Голуб (Колієнко) Анжеліка Анатоліївна

Колієнко Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри історії, правознавства та методики навчання

У 2015 році закінчила Новгород-Сіверську гімназію №1 імені Бориса Майстренка. З 2016 по 2020 рік навчалась у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та отримала диплом з відзнакою за професійною кваліфікацією «Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін».

У 2021 році здобула кваліфікацію «Магістр із середньої освіти. Учитель історії, суспільствознавчих дисциплін і правознавства» (диплом з відзнакою) в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Історична географія
 2. Історія слов’янських народів
 3. Методика використання історичних джерел у навчанні історії України

Сфера наукових інтересів: історія Чернігівщини; джерелознавчий аналіз; правознавчі аспекти; методика використання історичних джерел у процесі навчання; формування інформаційної компетентності в учнів на уроках історії.

Наукові праці

Публікації у фахових виданнях:

Статті опубліковані в фахових наукових виданнях України

 1. Колієнко А.А., Гриценко А.П. Військово-адміністративний, правовий лад та повсякденне життя
  сільського населення Чернігівщини в 1941–1943 рр. Сіверянський літопис. 2023. Вип. 3. С. 92–98.
  URL: https://sl-journal.com.ua/index.php/journal/issue/view/14
 2. Колієнко А.А., Гриценко А.П. Глухівський учительський інститут: філософські засади заснування
  та функціонування. Культурологічний альманах. 2023. Вип. 2. С. 157–162.
  URL: https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/issue/view/6
 3. Колієнко А.А., Гриценко А.П. Особливості викладання історії та релігійного виховання в
  Глухівському учительському інституту (1874–1917 рр.). Культурологічний альманах. 2023. Вип. 3.
  С. 119–125. URL: https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/article/view/234/217
 4. Голуб А.А., Гриценко А.П., Ткаченко Н.М. Глухівський єврейський цвинтар: традиції поховань,
  особливості надгробок (ХІХ–ХХ ст.). Актуальні питання у сучасній науці. 2023. Вип. 11(17).
  С. 1091–1101. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/issue/view/189
  Публікації в інших виданнях
 5. Колієнко А.А., Грибенко О.М. Концтабори на території Новгород-Сіверського (1941–1943 рр.).
  Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, №2. С. 14–18.
 6. Колієнко А.А., Федоров І.О. Демократія як політичний режим: історичний аспект. Студентські
  історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №3.
  С. 203–206.
 7. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Джерелознавчий аналіз документальної пам’ятки «Хмельницкая
  лѣтопись» (1636–1650 рр.). Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ
  імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 30–33.
 8. Колієнко А.А., Абакумова В.І. «Народна трибуна» за 1987 рік як джерело з історії Глухова.
  Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, №4. С. 106–108.
 9. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Соціалістична законність і міліція крізь призму анекдоту.
  Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, №4. С. 120–122.
 10. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Спогади Миколи Василенка як джерело з історії Глухівської
  гімназії (1875–1883). Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені
  Олександра Довженка, 2018. №4. С. 81–83.
 11. Колієнко А.А., Федоров І.О. Питання реалізації та захисту прав людини і громадянина України.
  Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної
  інтернет-конференції. Тернопіль, 17 жовтня 2018 р. №6. С. 24–26.
 12. Колієнко А.А., Федоров І.О. Правозахисний рух в Україні 60–80 рр. ХХ ст. Студентські історичні
  студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 7–9.
 13. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Витлумачення історичних мір у протестації 1630 р. митрополита
  Рутського до Житомирського замкового уряду про напад на його маєток. Студентські історичні
  студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 115–117.
 14. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Дослідження приватного листування Володимира та Розалії
  Винниченків. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені
  Олександра Довженка, 2019. №5. С. 89–92.
 15. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Жалувана грамота дворянству (1785) як історичне джерело. №5. С. 72–74.
 16. Колієнко А.А., Абакумова В.І. Нагородний лист Героя Радянського Союзу Майстренка Бориса
  Олександровича. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені
  Олександра Довженка, 2019. №5. С. 146–148.
 17. Колієнко А.А., Бакалець О.А. До питання про діяльність Новгород-Сіверського патріотичного
  гуртка 80–90-х рр. XVIII століття. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів:
  ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 7–9.
 18. Колієнко А.А., Гриценко А.П. Розвиток предметно-історичної інформаційної компетентності
  учнів на основі систематичного опрацювання документальних джерел на уроках історії. Студентські
  історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2020. №6.
  С. 139–141.
 19. Колієнко А.А., Федоров І.О. Інтелектуальна власність як фактор інноваційного розвитку України.
  Глухівські читання. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів Х
  міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Глухів, 2020. С. 104–106.
 20. Колієнко А.А., Чумаченко О.А. 21 вимога Японії до Китаю: передумови, зміст і наслідки.
  Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, №6. С. 37–39.
 21. Колієнко А.А., Гриценко А.П. Одяг та прикраси українських козаків XVI – середини XVIII
  століття. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра
  Довженка, 2021. №7. С. 5–8.
 22. Колієнко А.А., Гриценко А.П. Застосування історичних джерел у процесі формування
  інформаційної компетентності учнів. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-
  педагогічний журнал. Суми: СумДПУ імені Антона Макаренка, 2021. №9. С. 75–79.
 23. Колієнко А.А., Крижанівський В.М. Участь 105 угорської дивізії в репресивних акціях на теренах
  Чернігівщини в 1941–1943 рр. Щорічна звітна науково-практична конференція здобувачів загальної
  середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених, яка відбулась на базі Глухівського
  національного педагогічного університету імені Олександра Довженка із заочною формою участі.
  Глухів, 11–12 березня 2021 р. С. 116–118.
 24. Колієнко А.А., Слінченко Л.В. До питання компаративістики Дж.Остін та Г.Кельзен. Щорічна
  звітна науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти,
  аспірантів, молодих учених, яка відбулась на базі Глухівського національного педагогічного
  університету імені Олександра Довженка із заочною формою участі. Глухів, 11–12 березня 2021 р.
  С. 132–134.
 25. Колієнко А.А. Спалені села та селища Чернігівщини в 1941–1943 рр. й дидактичне забезпечення
  теми в шкільному курсі історії України: магістерська робота. 2021. URL:
  http://46.201.250.252/handle/123456789/1640
 26. Колієнко А.А., Крижанівський В.М. Роль партизанських з’єднань у спаленні сіл та селищ
  Чернігівщини в 1941–1943 рр. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ
  імені Олександра Довженка, 2022. №8. С. 19–23.
 27. Колієнко А.А. Форми організації освітнього процесу з історії в ЗЗСО: реалії сьогодення. Наука
  та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
  Довженка»: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів, аспірантів
  та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти (розділ вища школа), м. Глухів,
  23–24 травня 2023 р. / Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023. С. 85–86.
 28. Колієнко А.А. Історичне краєзнавство: поняття, функції, наукове підґрунтя. Розвиток сучасної
  освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХV: Наукові пошуки в контексті викликів і
  конфліктів. 2023. Т. 15. С. 26–27.
 29. Голуб А.А. Глухівські євреї, проблеми укорінення, особливості поховальних плит. Актуальні
  питання дослідження історичної науки й викладання предметів громадянської та історичної
  освітньої галузі в умовах реформування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,
  м. Глухів, 28 листопада 2023 р. / Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023. Вип. 2. С. 88–91.
 30. Голуб А.А. Глухівське єврейське кладовище: заснування та національна специфіка відвідування.
  XIІI «Глухівські наукові читання – 2023. Актуальні питання суспільних і гуманітарних наук»: матеріали Міжнародної інтернет-конференції, м. Глухів, 6–8 грудня 2023 р. / Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023. С. 31–32.

Магістерська (дипломна) робота: Спалені села та селища Чернігівщини в 19411943 рр. й дидактичне забезпечення теми у шкільному курсі історії України.

Підвищення кваліфікації, стажування асистента кафедри історії, правознавства та методики навчання Голуб А.А.

 1. Підвищення кваліфікації: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія
  неперервної освіти». Обсяг підвищення кваліфікації: 16 годин / 0.5 кредиту ЄКТС.
  Сертифікаційна програма «ХV Міжнародна науково-практична-конференція «Розвиток
  сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Наукові пошуки в контексті
  викликів і конфліктів»» (03.11.2023).
 2. Підвищення кваліфікації: ГНПУ ім. О. Довженка. Обсяг підвищення кваліфікації: 6 годин / 0.2
  кредиту ЄКТС. Сертифікаційна програма «Всеукраїнська науково-практична конференція
  «Актуальні питання дослідження історичної науки й викладання предметів громадянської та
  історичної освітньої галузі в умовах реформування»» (28.11.2023, Сертифікат № 3497).
 3. Підвищення кваліфікації: ГНПУ ім. О. Довженка. Обсяг підвищення кваліфікації: 24 години /
  0,8 кредиту ЄКТС. Сертифікаційна програма «XIІI Міжнародна інтернет-конференція
  «Глухівські наукові читання – 2023. Актуальні питання суспільних і гуманітарних наук»»
  (06–08.12.2023, Сертифікат № 3733).
 4. Підвищення кваліфікації: Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Обсяг підвищення
  кваліфікації: 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС. Сертифікаційна програма «Штучний інтелект в
  освіті». (06.12.2023, Сертифікат № 90656877).
 5. Підвищення кваліфікації: Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.
  Обсяг підвищення кваліфікації: 40 години / 1,3 кредиту ЄКТС. Сертифікаційна програма
  «Осіння школа молодого науковця 3.0». (02–26.12.2023, Сертифікат № 4012).
 6. Підвищення кваліфікації: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».
  Обсяг підвищення кваліфікації: 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС. STEM-школа: організація
  освітнього процесу в системі інтегрованого навчання (20–28.02.2024, Сертифікат ПК-
  2024/1608).
 7. Підвищення кваліфікації: Національна служба здоров’я України. Обсяг підвищення
  кваліфікації: 30 годин / 1 кредит ЄКТС. Ведення поширених психічних розладів на
  первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP (26.03.2024,
  Сертифікат 2024-1196-1007201-184753).
 8. Міжнародне стажування: International advanced training skills in higher education
  (01.01.–12.02.2024). Quality and sustainability in higher education: world experience and current trends
  (Сертифікат №241094, 180 годин).

Наукові профілі:

Google Академія

ORCID

ResearchGate

Сертифікати: