Голуб (Колієнко) Анжеліка Анатоліївна

Колієнко Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри історії, правознавства та методики навчання

У 2015 році закінчила Новгород-Сіверську гімназію №1 імені Бориса Майстренка. З 2016 по 2020 рік навчалась у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та отримала диплом з відзнакою за професійною кваліфікацією «Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін».

У 2021 році здобула кваліфікацію «Магістр із середньої освіти. Учитель історії, суспільствознавчих дисциплін і правознавства» (диплом з відзнакою) в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Викладає навчальні дисципліни:

  1. Історична географія
  2. Історія слов’янських народів
  3. Методика використання історичних джерел у навчанні історії України

Сфера наукових інтересів: історія Чернігівщини; джерелознавчий аналіз; правознавчі аспекти; методика використання історичних джерел у процесі навчання; формування інформаційної компетентності в учнів на уроках історії.

Наукові праці

Публікації у фахових виданнях:

1. Грибенко О.М., Колієнко А.А. Концтабори на території Новгород-Сіверського (1941 – 1943 рр.). Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2017. №2. С. 14–18.

2. Федоров І.О., Колієнко А.А. Демократія як політичний режим: історичний аспект. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №3. С. 203–206.

3. Федоров І.О., Колієнко А.А. Правозахисний рух в Україні 60-80 рр. ХХ ст. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 7–9.

4. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Джерелознавчий аналіз документальної пам’ятки «Хмельницкая лѣтопись» (1636–1650 рр.). Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 30–33.

5. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Спогади Миколи Василенка як джерело з історії Глухівської гімназії (1875–1883). Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 81–83.

6. Абакумова В.І., Колієнко А.А. «Народна трибуна» за 1987 рік як джерело з історії Глухова. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 106–108.

7. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Соціалістична законність і міліція крізь призму анекдоту. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2018. №4. С. 120–122.

8. Бакалець О.А., Колієнко А.А. До питання про діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка 80-90-х рр. XVIII століття. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 7–9.

9. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Жалувана грамота дворянству (1785) як історичне джерело. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 72–74.

10. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Дослідження приватного листування Володимира та Розалії Винниченків. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 89–92.

11. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Витлумачення історичних мір у протестації 1630 р. митрополита Рутського до Житомирського замкового уряду про напад на його маєток. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 115–117.

12. Абакумова В.І., Колієнко А.А. Нагородний лист Героя Радянського Союзу Майстренка Бориса Олександровича. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2019. №5. С. 146–148.

13. Гриценко А.П., Колієнко А.А. Розвиток предметно-історичної інформаційної компетентності учнів на основі систематичного опрацювання документальних джерел на уроках історії. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2020. №6. С. 139–141.

14. Чумаченко О.А., Колієнко А.А. 21 вимога Японії до Китаю: передумови, зміст і наслідки. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2020. №6. С. 37–39.

15. Гриценко А.П., Колієнко А.А. Розвиток предметно-історичної інформаційної компетентності учнів на основі систематичного опрацювання документальних джерел на уроках історії. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2020. №6. С. 139–141.

16. Гриценко А.П., Колієнко А.А. Застосування історичних джерел у процесі формування інформаційної компетентності учнів. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. Суми: СумДПУ імені Антона Макаренка, 2021. № 9. С. 75–79.

17. Гриценко А.П., Колієнко А.А. Одяг та прикраси українських козаків XVI – середини XVIII століття. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2021. №7. С. 5–8.

18. Крижанівський В.М., Колієнко А.А. Роль партизанських з’єднань у спаленні сіл та селищ Чернігівщини в 1941–1943 рр. Студентські історичні студії: збірник наукових праць. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2022. №8. С. 19–23.

Публікації на міжнародних конференціях:

1. Федоров І.О., Колієнко А.А. Інтелектуальна власність як фактор інноваційного розвитку України. Глухівські читання. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Глухів, 2020. С. 104–106. URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

2. Федоров І.О., Колієнко А.А. Питання реалізації та захисту прав людини і громадянина України. Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 17 жовтня 2018 р. №6. С. 24–26.

Публікації на звітних конференціях:

1. Крижанівський В.М., Колієнко А.А. Участь 105 угорської дивізії в репресивних акціях на теренах Чернігівщини в 1941–1943 рр. Щорічна звітна науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених, яка відбулась на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка із заочною формою участі. Глухів, 11–12 березня 2021 р. С. 116–118.

2. Слінченко Л.В., Колієнко А.А. До питання компаративістики Дж.Остін та Г.Кельзен. Щорічна звітна науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених, яка відбулась на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка із заочною формою участі. Глухів, 11–12 березня 2021 р. С. 132–134.

Магістерська (дипломна) робота: Спалені села та селища Чернігівщини в 19411943 рр. й дидактичне забезпечення теми у шкільному курсі історії України.

Наукові профілі:

Google Академія

ORCID

ResearchGate

Сертифікати: