Кочубей Семен Васильович

Політичний діяч, генеральний підскарбій.

В 1743 році здобув освіту в Києво-Могилянській академії.

Ніжинський полковник (1746—1751 рр.), бунчуковий товариш, генерал-майор (1764 р.), таємний радник (1776 р.)

Генеральний обозний за правління гетьмана Кирила Розумовського (1751—1764 рр.) та Другої Малоросійської колегії (з листопада 1764 до грудня 1779 рр.).